Catalogus Stores
Configurator
Winkel zoeken
Catalogus
Forest 3622519 1920
scroll down

Franz Titschen­bach­er over houten­ergie als belan­grijk­ste hernieuw­bare energiebron

In zijn rol als voorzitter van de Oostenrijkse Biomassa Vereniging zetten Franz Titschenbacher en zijn team zich in om biomassa te promoten in de context van hernieuwbare energie en klimaatverandering. We vroegen hem ernaar:

Houtenergie is de belangrijkste hernieuwbare energiebron in de EU. Welke voordelen biedt het ten opzichte van andere energiebronnen?

Meer dan de helft van de hernieuwbare energie is afkomstig van duurzaam geproduceerde biomassa. Het grootste deel hiervan is warmte uit hout. Dit is vooral belangrijk voor de energietransitie, omdat we meer dan de helft van ons energieverbruik nodig hebben voor warmte, bijvoorbeeld om onze huizen en appartementen te verwarmen en water te verwarmen. Het aandeel van hout in onze energiebehoefte is al respectabel - en het kan worden uitgebreid. Dat komt omdat er elk jaar meer hout groeit in de Oostenrijkse bossen dan er wordt geoogst. Houtbrandstoffen zijn een bijproduct van de houtoogst en houtverwerking. In een notendop: Duurzaam beschikbaar hout is er in overvloed op onze "stoep". Het is een natuurlijke opslagplaats en goedkoper dan zijn fossiele tegenhangers.

Waarom beschermt houtenergie het klimaat?

Houtenergie beschermt het klimaat omdat er bij het opwekken van energie slechts zoveel CO2 vrijkomt als de boom waarvan we het hout gebruiken tijdens zijn groei uit de atmosfeer heeft opgenomen. Bovendien vervangt hout de fossiele CO2 die vrijkomt bij de verbranding van aardgas of ruwe olie. Al met al is verwarmen met hout dus meer dan klimaatneutraal.
Bomen en planten zetten al sinds mensenheugenis de energie van zonlicht om in biomassa in een continu biochemisch proces. Voor dit proces, dat we fotosynthese noemen, haalt de plant de benodigde CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer, gebruikt de koolstof voor de groei en geeft weer zuurstof af. Hout is dus niets anders dan puur opgeslagen zonne-energie. Hout is dus niets anders dan pure opgeslagen zonne-energie. Energie die we kunnen benutten en gebruiken zoals we willen - met hout heeft de natuur ons duizenden jaren geleden een perfecte energieopslag gegeven.

Wat zijn de algemene aspecten van duurzaam houtgebruik?

De grondstof voor meubels, constructiehout en papier, maar ook een bron van hernieuwbare warmte groeit in onze bossen. Het grootste deel van de bossen in Oostenrijk is commercieel bos en wordt gebruikt voor de houtproductie. Het duurt 80 tot 100 of zelfs 200 jaar voordat een zaadje op de bosbodem of een jonge zaailing een boom is die klaar is om geoogst te worden. Tijdens het bosbeheer worden zieke, beschadigde, kromme of dunnere bomen die ongeschikt zijn om te zagen, verwijderd. Dit hout is een belangrijke bron van energiehout dat anders ongebruikt zou wegrotten. Door bio-energie te gebruiken, beschermen we dus niet alleen het klimaat, maar ook het plaatselijke bos.

Tijdens de trialoogonderhandelingen over de richtlijn hernieuwbare energie RED III* tussen de EU-Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement is in het voorjaar van 2023 besloten om het streefcijfer voor hernieuwbare energie te verhogen tot 42,5 procent in 2030. Wat betekent dit concreet?

Het akkoord over de Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDIII) biedt investeringszekerheid voor biomassacentrales en stelt de lidstaten in staat zich te blijven richten op de uitbreiding van houtenergie om de doelstelling te halen. Er is overeenstemming bereikt over het verhogen van de doelstelling naar 42,5% en over strengere duurzaamheidscriteria voor biomassa. Deze moeten ervoor zorgen dat alleen milieuvriendelijke en duurzaam geproduceerde biomassa gesubsidieerd kan worden en meetelt voor het behalen van de doelstelling.

Waar ziet u de grootste uitdagingen voor de Biomass Association in de nabije toekomst?

De biomassa-industrie is optimistisch over de toekomst, want een energietransitie zonder bio-energie is ondenkbaar. De grootste uitdagingen liggen op EU-niveau, waar een groot aantal richtlijnen de energietransitie in verband met het gebruik van bio-energie bedreigen. De taak hier is om door middel van informatie en argumentatie alle verantwoordelijken te overtuigen van de urgentie van de energietransitie en de belangrijke bijdrage van bio-energie.

Hartelijk dank!Franz Titschenbacher
Franz Titschenbacher is voorzitter van de Stiermarkse Landbouwkamer en de Oostenrijkse Biomassa Vereniging.


Over de ÖBMV:

De Oostenrijkse Biomassa Vereniging (ÖBMV) is een informatie-, discussie- en expertplatform voor alle aspecten van de energietransitie, met de nadruk op het gebruik van biomassa als energiebron. De vereniging promoot het efficiënte, grondstofbesparende en duurzame gebruik van biomassa en versterkt de rol van biomassa als hernieuwbare energiebron bij het bereiken van energie- en klimaatbeleidsdoelen in het huidige nationale en internationale discours. De centrale eisen zijn een snelle energietransitie met specifieke doelstellingen, ambitieuze maatregelen om het energieverbruik te verminderen en de uitbreiding van hernieuwbare, milieuvriendelijke en regionale energiebronnen.
www.biomasseverband.at

ÖBMV

*Noot van de redactie: Het informele trialoogakkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad en de richtlijn moet in een volgende stap worden omgezet in nationale wetgeving. Status: juni 2023
Kategorie Duurzaamheid
RIKA

RIKA

Contactformulier

Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Door het versturen van dit formulier gaat u akkoord met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan onze RIKA-dealers.

Uw bericht is succesvol verzonden. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Helaas werkte de verzending van uw verzoek niet. Probeer het alstublieft opnieuw.